Skip to content

05.22.2015

Direcția de Sănătate Publică Bihor organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice temporar vacante de referent de specialitate superior în cadrul Compartimentului de control al asistenței medicale a comunităților la risc.

05.04.2015

Ministerul Sănătății organizează la data de 17 iunie 2015, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minim 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2015, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

05.04.2015

În vederea eliberarii certificatelor de conformitate , persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Piaţa Libertăţii nr.34, zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 – 15,00.

04.29.2015

Direcția de Sănătate Publică Bihor organizează concurs de recrutare în vederea ocupării postului vacant de consilier din cadrul biroului contabilitate.

04.20.2015

În conformitate cu OUG 109-2011, Ministerul Sănătăţii selecţionează un număr de 2 membri reprezentanţi ai Ministerul Sănătăţii în Consiliul de Administraţie al Companiei Unifarm S.A.

04.03.2015

În calendarul Organizației Mondiale a  Sănătății, ziua de 7 Aprilie este declarată în fiecare an  Ziua Mondială a Sănătății.
Pentru marcarea acesteia, Direcția de Sănătate Publică în parteneriat cu Liceul de Arte Oradea organizează o expoziție de lucrări plastice realizate de către elevii liceului cu tema specifică pentru anul acesta:  Siguranța Alimentației.

03.17.2015

Curricule de pregătire în rezidenţiat.

03.09.2015

Vă aducem la cunoștință prevederile ordinulului comun MS / MECS nr. 101/3180/2015 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare …….

02.06.2015

Anunț pentru recrutarea unui membru reprezentant al Ministerului Sănătății în Consiliul de Administrație al S.C. Antibiotice S.A.

01.26.2015

Ghid practic pentru furnizorii de servicii de îngrijire medicală pentru creşterea acceptării programelor de vaccinare la copii: