Skip to content

06.29.2016

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția directă în vederea încheierii unui contract de consultanță prestări servicii în domeniul Securității și Sănătății în Muncă . Atașăm prezentului anunț invitația de participare și caietul de sarcini.

06.28.2016

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția directă în vederea încheierii unui contract de asistență, consultanță, consiliere – finalizate prin obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securității la incendiu pentru sediul D.S.P. Bihor. Atașăm prezentului anunț invitația de participare și caietul…

06.28.2016

În vederea eliberarii certificatelor de conformitate , persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Piaţa Libertăţii nr.34, zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 – 15,00.

06.27.2016

În urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție directă pentru contractarea de servicii de furnizare lapte UHT, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor declară cîştigătoare oferta depusă de S.C. Forelit S.R.L .

05.30.2016

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția directă în vederea încheierii unui contract de furnizare lapte UHT . Atașăm prezentului anunț invitația de participare și caietul de sarcini.

05.26.2016

În urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție directă pentru contractarea de servicii COMPLETE DE COLECTARE, TRANSPORT ŞI ELIMINARE A DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂŢI MEDICALE, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor declară cîştigătoare oferta depusă de S.C. STERICYCLE ROMANIA S.R.L.

05.26.2016

În urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție directă pentru contractarea de servicii de PROIECTARE COMPLETE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ȘI MODERNIZARE, RESPECTIV PENTRU CONSTRUIRE SCARĂ EXTERIOARĂ DE EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU LA SEDIUL D.S.P. BIHOR, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor declară cîştigătoare oferta depusă de S.C. ARHIPLAN INVEST S.R.L.

05.26.2016

În urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție directă pentru contractarea de servicii de FURNIZARE APĂ LA BIDON DE 19l ȘI PAHARE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor declară cîştigătoare oferta depusă de S.C. CUMPANA 1993 S.R.L.

05.26.2016

În urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție directă pentru contractarea de servicii de MENTENANȚĂ – ACTUALIZARE PROGRAME INFORMATICE, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor declară cîştigătoare oferta depusă de S.C. FIOMA INF S.R.L.

05.26.2016

În urma analizei ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție directă pentru contractarea de servicii de MENTENANȚĂ – ÎNTREȚINERE ȘI REPARARE, SISTEM DE CLIMATIZARE ÎNCĂPERI ȘI CIRCUITELE AFERENTE ACESTUIA DIN CADRUL INSTITUȚIEI, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor declară cîştigătoare oferta depusă de S.C. RHOSTERMOCLIM S.R.L.