Skip to content

04.21.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de prestări servicii de deratizare, dezinsecție şi dezinfecţie. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare.

04.21.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea  str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția directă pentru furnizare lapte UHT la 1 litru. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare.

04.21.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună  oferte pentru achiziția de prestări servicii  complete de mentenanță – întreținere și reparație –a programelor informatice din cadrul D.S.P. Bihor. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare.

04.20.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru prestări servicii întreținere și reparare pentru instalații sanitare, încălzire, electrice, vopsitorii, zugrăveli, zidărie și tâmplărie . Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare.

04.20.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru prestări servicii – întreținere și reparare grupul electrogenerator și circuitele aferente. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare.

04.18.2017

În vederea eliberarii certificatelor de conformitate , persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Piaţa Libertăţii nr.34, zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 – 15,00.

04.18.2017

Ministerul Sănătății emite Ordinul nr.427/11.04.2017 privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat.

04.13.2017

La anunțul Servicii de actualizare informatică  pentru aplicaţie informatică pentru gestiune, financiar-contabilitate  se prelungete termenul de depunere al ofertelor până în data de 21.04.2017 ora 14,00.

04.13.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția directă de prestări servicii  mentenanță – servicii de reparare şi de întreţinere a grupurilor de refrigerare din cadrul instituției. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare.

04.13.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția directă de prestări servicii complete de consultanță de specialitate în domeniul securității și sănătății în muncă. Specificațiile tehnice, respectiv caietul de sarcini, sunt atașate alături de invitația de participare.