Skip to content

06.23.2017

În vederea eliberarii certificatelor de conformitate , persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Piaţa Libertăţii nr.34, zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 – 15,00.

06.19.2017

Listă cu unitățile sanitare abilitate de către D.S.P. Bihor să elibereze Certificate medicale tip A5 pentru copiii cu dizabilități.

06.15.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea sediului administrativ al D.S.P. Bihor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu. Specificațiile tehnice, respectiv tema de proiectare, sunt atașate alături de invitația de participare.(data afișării 15.06.2017).

06.14.2017

Ministerul Sănătății emite Ordinul nr.427/11.04.2017 privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat.

06.13.2017

La anunțul – Servicii  de telefonie fixă și  transmisie de date cod CPV  64210000 – 1, ofertantul câştigător  este S.C. RCS & RDS S.A. București, cu o ofertă de 91,22 lei lunar,  fără TVA . (data afișării 13.04.2017)

06.08.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea Laboratorului de Diagnostic și Investigații în Sănătate Publică din cadrul D.S.P. Bihor.

06.08.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția directă, pentru contractarea de servicii de telefonie fixă. Specificațiile tehnice, sunt atașate alături de invitația de participare.

06.07.2017

Rezultatul selecției dosarelor depuse pentru participarea la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante CONSILIER SUPERIOR din intervalul 12-14.06.2017

05.19.2017

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante – auditor superior, din intervalul 15-17.05.2017

05.18.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea sediului administrativ al D.S.P. Bihor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu. Specificațiile tehnice, respectiv tema de proiectare, sunt atașate alături de invitația de participare.