Skip to content

04.16.2014

ÎN ATENŢIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI Direcţia de Sănătate Publică Bihor anunţă intenţia de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru servicii complete de pază, prin achiziţie directă.

04.15.2014

În vederea eliberarii certificatelor de conformiate persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Piaţa Libertăţii nr.34, zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 – 15,00.

04.02.2014

Ziua Mondială a Sănătății   Entități mici, pericol mare!

03.05.2014

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI BIHOR cu sediul în Oradea, str. Libertăţii nr. 34, organizează în data de 16 aprilie 2014 în conformitate cu prevederile HGR nr. 286 / 2011 -CONCURS- în vederea ocupării unui post de asistent medical principal (PL) – Laborator în cadrul Laboratorului de Diagnostic şi Investigare în Sănătatea Publică – Chimie Sanitară şi Toxicologie

01.10.2014

C ă t r e TOATE UNITĂŢILE SANITARE DIN JUDEŢUL BIHOR Vă transmitem mai jos,calendarul examenelor de promovare pentru asistenţii medicali debutanţi pentru anul 2014:

11.29.2012

Curricule de pregătire în rezidenţiat.

05.28.2012

Certificatul de conformitate se eliberează numai medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, asistenţilor generalişti şi moaşelor care întrunesc condiţiile de cetăţenie, ascendenţă, filiaţie, căsătorie şi rezidenţă prevăzute de lege şi care au dobândit formarea în profesie pe teritoriul României.