Skip to content

05.19.2017

În vederea eliberarii certificatelor de conformitate , persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Piaţa Libertăţii nr.34, zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 – 15,00.

05.19.2017

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante – auditor superior, din intervalul 15-17.05.2017

05.18.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea sediului administrativ al D.S.P. Bihor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu. Specificațiile tehnice, respectiv tema de proiectare, sunt atașate alături de invitația de participare.

05.18.2017

Rezultatele la examenul de promovare în grad superior șofer I.

05.17.2017

Rezultat interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante – auditor superior, din intervalul 15-17.05.2017

05.16.2017

Ministerul Sănătății  organizează la data de 21 iunie 2017, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2017, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

05.15.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante – auditor superior, din intervalul 15-17.05.2017.

05.12.2017

Direcția de Sănătate Publică Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Avize/Autorizări.

05.10.2017

D.S.P. Bihor organizează o conferinţă de presă luni, 15.05.2017 ora 11 cu tema: Evoluţia cazurilor de rujeolă în judeţul Bihor.

05.09.2017

Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor cu sediul în Oradea str. Libertății nr. 34, invită operatorii economici interesați să depună oferte pentru achiziția de lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea Laboratorului de Diagnostic și Investigații în Sănătate Publică din cadrul D.S.P. Bihor. Specificațiile tehnice, respectiv tema de proiectare, sunt atașate alături de invitația de participare.