Skip to content

09.30.2014

În vederea eliberarii certificatelor de conformitate , persoanele nominalizate sunt invitate la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, Piaţa Libertăţii nr.34, zilnic, de luni până vineri, între orele 12,00 – 15,00.

09.29.2014

RABIA  – CUNOŞTERE ŞI PREVENIRE  

09.26.2014

Direcția de Sănătate Publică Bihor invită reprezentanții mass-media din județul Bihor să participe la Conferința de presă organizată luni, 29 septembrie 2014, orele 11, la sediul din Oradea, str. Libertății nr. 34, pentru marcarea Zilei Mondiale de luptă Împotriva Rabiei. Vă mulțumim pentru participare și pentru sprijinul acordat în transmiterea mesajelor specifice către populație. DIRECTOR EXECUTIV Dr. Daniela Rahotă

09.15.2014

Ordinul MS nr. 1041/2014 privind raportarea de către managerii spitalelor, într-o aplicaţie informatică, a informaţiilor referitoare la infrastructură şi dotări/echipamente din cadrul spitalelor publice.

09.04.2014

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 16 octombrie 2014 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist,cu excepţia specialităţii Anestezie şi terapie intensivă pentru care examenul se organizează la data de 20 septembrie 2014. cerere; cerere-ATI; cerere-UMF; cerere-a-2-spec; publicatie specialist 16.10.2014.  

08.22.2014

D.S.P. Bihor aduce la cunoştinţa potenţialor donatori de sânge următoarele precizări primite de la Ministerul Sănătăţii.

08.18.2014

D.S.P. Bihor organizează concurs în vederea ocupării unui post de consilier, grad profesional Superior în cadrul Biroului Contabilitate.

08.14.2014

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor, conform dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii, în vederea asigurării unei gestionări unitare, coerente şi de maximă siguranţă a situaţiilor în care apar cazuri suspecte/confirmate cu boală produsă de virusul Ebola a transmis informaţii complete către furnizorii de servicii medicale (unităţi sanitare publice şi private).

08.04.2014

În vederea ocupării unui post de inspector de specialitate gradul IA Inginer în cadrul Compartimentului administrativ mentenanță.

07.28.2014

Situaţia hepatitelor acute virale în județul Bihor-2013